Wij zijn op zoek naar nieuwe leuke en sportieve vrijwillige brandweer mensen (man of vrouw)

 

Vrijwillige brandweer korps Landelijk Noord is een onderdeel van Brandweer Amsterdam en tezamen  met andere korpsen uit de regio is het de "Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken".

 

Betaald vrijwilligers werk, bepaald geen vrijblijvend werk!!

 

Hoe kun je onze nieuwe collega worden:

Allereerst....................We zijn op zoek naar mannen / vrouwen,

  1. In de leeftijd tussen de 18 en 35 jaar

  2. het liefst werkend in of rond de dorpen of overdag regelmatig thuis zijn

  3. Goede lichamelijke conditie

  4. Praktische en technische instelling

  5. Een team player

  6. Verantwoordelijkheids gevoel

  7. Minimale vooropleiding VMBO-niveau

Mensen die geen 9 tot 5 mentaliteit hebben en voor een ander klaar willen staan.

Nadat je een gesprek met de postcommandant en eventueel een bevelvoerder gehad hebt moet je een medische keuring ondergaan en een sporttest. Mocht je dit gehaald hebben treed je als aspirant brandwacht in dienst van de Brandweer.

 

Wat heeft Landelijk Noord je te bieden:

 

Een opleiding:     Je begint als aspirant-brandwacht en start de basis opleiding van ongeveer 1 jaar tot brandwacht (2e klasse). dit is een cursus van 3 modules (levensreddende handelingen, Persoonlijke bescherming en Repressie) Daarin leer je natuurlijk blussen, maar bijvoorbeeld ook levensreddende handelingen. Naast de gerichte oefeningen werk je aan je conditie.  Heb je je diploma gehaald, dan draai je meteen mee als brandwacht. Daarna leer je verder door voor brandwacht 1e klasse en later naar Hoofdbrandwacht.

 

Sporten:                  Wij hebben bij Landelijk Noord 1 vaste sportavond (maandagavond) hier is dan ook een instructeur aanwezig.

 

Piketsysteem:         Bij Landelijk Noord hebben wij een ploeg van 22 personen en we hebben 3 piketploegen. dus 1 keer in de 3 weken heb je een

                               week piket of te wel pieperdienst. De piketweek is van Donderdagavond 2100 tot donderdagavond 2100.

 

Oefenen:                De piketploeg die aan het einde van zijn piket week is gaat oefenen op BoCas

                               Op het BoCas (Brandweer Oefen Centrum Amsterdam Schiphol worden ook de opleidingen gegeven.

                               Hier kunnen allerlei scenario's bedacht worden voor zowel brand als voor technische hulpverlening.

 

Tijdens je opleidingen maar ook tijdens oefenen en uitrukken krijg je een vergoeding.

 

 

Wil je vrijwillige brandweerman of vrouw worden bel of mail naar het onderstaande adres of vul het formulier in

onder aan deze pagina.

Neem dan contact op met personeelszaken in Amsterdam 020 -555 66 66 of mail naar l.noord@brandweer.amsterdam.nl

 

Help de brandweer dan uit de brand!
Als er ergens bij u in de buurt brand uitbreekt of een ernstige aanrijding plaatsvindt, een auto te water raakt of een tankauto met gevaarlijke stoffen omslaat dan belt u de brandweer (alarmnummer 1-1-2). Maar ook als een vliegtuig neerstort, er een ontploffing plaatsvindt, bomen omwaaien of dieren in nood raken dan belt u de brandweer. De brandweer roept dan zijn "vrijwilligers" op. Mensen, die net zoals u gewoon aan het werk zijn met een draagbaar oproepapparaat bij zich. Zij laten meteen alles en iedereen in de steek als hun "pieper" gaat. Want vanaf dat moment telt letterlijk elke seconde.

Omdat zij, die mensen zoals u, zo toegewijd zijn, is de brandweer altijd al enkele minuten na alarmering ter plaatse. Onwillekeurig denk je dat vrijwilligers "amateur brandweerlieden" zijn. Maar niets is minder waar. Hun training is zwaar. Hun opleiding is precies hetzelfde als bij beroepsbrandweermensen. Het enige verschil is dat zij geen dagtaak hebben aan hun brandweertaak. Gelukkig maar. In deze pagina komt u meer te weten over die vrijwilligers, die ook voor u klaar staan. Zoals u straks misschien voor anderen klaar zal staan als u zich als brandweerman (of –vrouw) heeft opgegeven.

 

De brandweer is meer
Wie brandweer zegt, denkt allereerst aan "blussen". Maar de brandweer doet meer. Veel meer. Natuurlijk, blussen blijft een voorname taak. Blussen met water, schuim of andere blusstoffen. Het blussen van een schoorsteenbrand is een klein klusje waar de brandweer zijn hand bij wijze van spreken niet voor omdraait. Al zijn de mensen die het overkomt reusachtig dankbaar dat die vrijwilligers binnen een paar minuten voor de deur staan.

Maar er zijn ook andere branden. Denk eens aan bos en hei. Denk eens aan bedrijven, opslagplaatsen, loodsen, silo's. Maar ook aan treinen en tankauto's met brandbare of andere gevaarlijke stoffen. Denk eens aan de rookontwikkeling die er vaak bij optreedt. Waardoor het zicht minder wordt. Waarbij er met zogenaamde persluchtmaskers gewerkt moet worden. Ook daar treden de vrijwilligers op. Ook voor u, als u in nood verkeert. Trouwens u kunt het zelf ook. Na een goede opleiding en steeds weer oefenen. Want aan brandbestrijding is niets gevaarlijks zeggen we bij de brandweer altijd. "Als je maar weet wat je doet".

 

Technische hulpverlening is minstens zo belangrijk
Wie anders dan de brandweer zou u uit uw auto moeten halen als u daarin bekneld zit?

Wie anders zou de ravage na treinontsporingen, om slachtoffers te redden uiteen moeten rafelen. Wie anders zou in die duizend en een ongevallen die zich kunnen voordoen in het land de helpende hand moeten bieden? Technische hulpverlening is de naam waaronder al dat "niet-bluswerk" valt. Dat daarvoor een redelijke technische vaardigheid nodig is hoeft verder niet te worden toegelicht. Maar daarom is het niet alleen voor handarbeiders geschikt werk. Ook hoofdarbeiders die de handen uit de mouwen kunnen steken zijn meer dan welkom. En wat al die brandweerlieden gemeen hebben is een grote mate van zelfbeheersing, een sportieve instelling, een goed verstand, een absolute hekel aan paniek en bravoure, en de bereidheid zich dienstbaar te maken.

Voor hun technische taken krijgen ze te maken met hypermoderne apparatuur. moderne verbindingsmiddelen, uitgekiende, veilige en beschermende kleding, andere uitrustingsstukken en snelle voertuigen.

Alles is er. Alleen uw plaats als vrijwilliger is nog open.

 

Geen brandweerman zonder brandweervrouw (of andersom)
Er wordt te vaak vergeten welke belangrijke rol de partner en het gezin van de brandweerman / vrouw spelen. Ze moeten er achter staan dat hun man, vader, vrouw of moeder vrijwilliger bij de brandweer is. Een vrijwilliger kan overdag worden weggeroepen. Maar ook 'snachts. Ook op zondag. Dan komt het wel eens slecht uit.

En juist op die momenten moet iedereen achter de vrijwilliger staan. En als hij/zij dan moe thuis komt, misschien een heleboel narigheid heeft meegemaakt, dan moet hij/zij goed worden opgevangen.

 

Je leert er wat van
De training die u bij de brandweer krijgt komt u vaak in het dagelijks leven ook heel goed van pas. Want u leert om te gaan met zeer moderne gereedschappen. U leert indien uw korps die taak uitvoert, om te duiken. U leert veel over chemische stoffen, u leert veel over gevaren die bepaalde situaties kenmerken, u leert gevaarlijke situaties het hoofd te bieden maar ook maatregelen te nemen ter voorkoming van ongelukken. U leert ook om in teamverband te werken, om elkaar te beschermen om in te grijpen waar dat nodig is. U leert ook het een en ander over moderne verbindingsmethoden. Eerste hulp bij ongelukken is ook zo'n aspect van belang. En zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Je leert er ook wat voor elkaar over te hebben. Want er is geen brandweerkorps in Nederland waar de vrijwilligers geen dikke vrienden zijn. En ook de partners en andere gezinsleden doen mee in de club. Eén grote familie is het. Overal. Vrienden door dik en dun, die elkaar bijstaan wanneer dat nodig is. Elkaar laten delen in het wel en wee. Iets voor u misschien. In een tijd, dat de samenleving er eerder harder dan vriendelijker op wordt.

 

Het is veiliger dan autorijden
Wie twee brandweerlieden met ademluchtmaskers op, een als een fakkel brandend huis binnen ziet gaan om er kinderen te redden, bewondert hun moed maar vraagt zich af of het geen gekkenwerk is.

De vrijwillige brandweerman ziet dat anders. Als je weet wat je doet, is het niet gevaarlijk. Je moet weten wanneer je er wel en wanneer je er niet meer in kunt.
De moderne apparatuur en vooral de voortdurende oefening maken dat je zo weinig mogelijk gevaar loopt. We hebben geen behoefte aan lefgozers.
Die brengen je in gevaar. Nee je moet altijd je kop erbij houden. Weten wat je doet. Dan is het werk van de brandweervrijwilliger bij lange na niet zo gevaarlijk als het er uit ziet. Denkt u het aan te kunnen?

 

Niet iedereen kan het aan
De inspanning die door een brandweermens moet worden geleverd is niet gering. De wekelijkse training, de bijbehorende studie en als u eenmaal brandwacht bent, de ‘Uitruk". In een meestal zeer korte tijd wordt er dan een topprestatie van u verlangd. Bijna altijd gaat het om een race tegen de klok. Mensen in nood.

En... geen situatie is hetzelfde. Het is dan ook voor uw eigen veiligheid en die van de andere brandweerlieden, dat we bijzonder strenge eisen stellen aan de brandweerman of -vrouw. We noemen er enkele:

De brandwacht moet in staat zijn tot lang staan, hard en soepel lopen, kruipen, klimmen, springen, evenwicht bewaren, zware lasten dragen. Hij of zij moet het werk verrichten bij hitte, koude en soms met natte kleding (vrieskou). Bovendien kan hij of zij in contact komen met chemische stoffen. Hij of zij moet een helm, stofbril, gas- of persluchtmasker kunnen dragen en voorts kap- of lieslaarzen. Bij de uitoefening van de functie moet hij of zij psychische stresssituaties kunnen ondergaan en daarbij rustig en weloverwogen handelen. Aan elke brandwacht moet de eis worden gesteld dat een persluchtmasker kan worden dragen. Het complete toestel beeft een gewicht van ongeveer 15 kg. en de inhoud van de cilinder(s) is voldoende om gedurende 20 minuten. te werken onder ongunstige omstandigheden. Een en ander impliceert een extra fysieke belasting.

 

Neem dan contact op met personeelszaken in Amsterdam 020 -555 66 66 of mail naar l.noord@brandweer.amsterdam.nl